strona glowna
Zasady gry w bilard - odmiana 8-bil 
1 Cel gry 
Ósemka jest grą deklarowaną, rozgrywaną przy pomocy bili bialej i 15 kolorowych bil numerowanych. Kolorowe bile
 podzielone są na dwie grupy, przy czym jeden z zawodników rozgrywa bile z numerami 1 - 7 (bile pelne), drugi bile z 
numerami 9 - 15 (bile z paskiem). Zawodnik, który zgodnie z numerami wbije do luz wszystkie bile swojej grupy i 
nastepnie, w oddzielnym uderzeniu, prawidlowo umieści w luzie bile z numerem 8, wygrywa partie.  
  
2. Deklarowanie 
Jasno wynikające z sytuacji na stole bile i luzy nie muszą byc deklarowane. W przypadkach wątpliwych przeciwnik 
moze prosic o zadeklarowanie bili i luzy. Zagrania od band i uderzenia kombinowane nie są uwazane za oczywiste. W
 takich przypadkach musi byc zadeklarowana, bila jak i luza. Przy deklarowaniu uderzenia nie jest konieczne 
deklarowanie szczególów takich, jak liczba odbic od band, liczba karamboli itp. 
Bile, wbite do luz z faulem, pozostają w nich, niezaleznie od tego, do której grupy nalezą. Uderzenie otwierające nie 
jest deklarowane. Zawodnik otwierający gre moze kontynuowac podejście tylko wtedy, gdy umieści w luzie 
przynajmniej jedną bile kolorową.  
  
3. Ustawienie bil 
Bile muszą byc ustawione przy pomocy trójkąta w górnej cześci stolu, przy czym bila z numerem 8 musi lezec w 
środku trójkąta. Bila wierzcholkowa trójkąta ma znajdowac sie na punkcie glównym stolu, bile na rogach podstawy 
trójkąta muszą nalezec do róznych grup, tzn. muszą to byc bila pelna i bila z paskiem.  
 
4. Zmiana otwierającego 
Zawodnik, który wygral rozgrywke o rozbicie, decyduje o tym, kto wykona uderzenie otwierające. W grach 
indywidualnych zawodnicy otwierają kolejne partie na zmiane.  
  
 5. Faule przy skokach i uderzeniach kijem trzymanym pionowo 
Podczas obowiązywania reguly " faul tylko na bialej ", gdy mecz nie jest prowadzony przez sedziego, zawodnik 
powinien wiedziec, ze uwazane jest za faul, gdy przy uderzeniu mającym spowodowac skok bili, jej ruch po luku lub 
przy uderzeniu kijem trzymanym pionowo poruszy sie bila nierozgrywana, nad którą lub wokól której mialo byc 
przeprowadzone zagranie, niezaleznie od tego, czy poruszona zostala reką, kijem, podpórką czy wskutek pchniecia.  
  
6. Prawidlowe uderzenie otwierające (definicja) 
By wykonac prawidlowe uderzenie otwierające, zawodnik otwierający musi, grając z pozycji " biala z bazy ", albo (1)
 umieścic w luzie przynajmniej jedną bile kolorową albo (2) doprowadzic do bandy przynajmniej cztery bile 
kolorowe. Jeśli mu sie to nie uda, jest faul i zawodnik wychodzący moze (1) przyjąc pozycje bil na stole i 
kontynuowac gre lub (2) zaządac ponownego ustawienia trójkąta i zadecydowac, kto ma wykonac uderzenie 
otwierające.  
  
7. Biala opuszcza pole gry przy prawidlowym uderzeniu otwierającym Jeśli zawodnik przy prawidlowym uderzeniu otwierającym wybija bialą poza pole gry,  (1) bile wbite do luz pozostają 
w nich ( wyjątek: bila numer 8, patrz punkt 4.9 ), (2) na koncie zawodnika otwierającego wpisywany jest faul i (3) 
stól jest otwarty. Uwaga: jezeli zawodnik wchodzący do gry poprawia polozenie bialej na baze, nie moze grac 
bezpośrednio zadnej bili kolorowej znajdującej sie na bazie, chyba ze biala najpierw opuści baze, a nastepnie powróci
 na nią, trafiając znajdującą sie tam bile.  
 
 8. Kolorowa wyskakuje poza stól przy uderzeniu otwierającym 
Gdy zawodnik otwierający podczas uderzenia otwierającego wybije bile kolorową poza stól, jest to faul i przeciwnik 
moze (1) przyjąc pozycje bil na stole i kontynuowac gre lub (2) poprawic polozenie bialej na baze.  
 
  9. Bila z numerem 8 opuszcza pole gry przy uderzeniu otwierającym 
Jeśli podczas uderzenia otwierającego bila z numerem 8 wpada do luzy, zawodnik otwierający moze zaządac 
ponownego ustawienia trójkąta lub ponownego ustawienia bili z numerem 8 na stole i samemu kontynuowac gre. 
Jeśli podczas uderzenia otwierającego zarówno biala, jak i bila z numerem 8 opuszczają pole gry, przeciwnik moze 
zaządac ponownego ustawienia trójkąta lub ponownego ustawienia bili z numerem 8 na stole i kontynuowac gre z 
pozycji " biala z bazy ".  
  
10. Stól otwarty ( definicja ) 
Stól jest otwarty, jeśli grupy bil ( pelne i z paskiem ) nie są jeszcze przyporządkowane zawodnikom. Przy otwartym 
stole jest dozwolone, wbijanie bili pelnej poprzez bile z paskiem i odwrotnie. Uwaga: bezpośrednio po uderzeniu 
otwierającym stól jest zawsze otwarty. Gdy stól jest otwarty, dozwolone jest wbicie zadeklarowanej bili pelnej lub bili
 z paskiem za pośrednictwem bili pelnej, bili z paskiem lub bili z numerem 8. Jeśli przy otwartym stole bila z 
numerem 8 jest zagrywana jako pierwsza, zadna bila pelna ani bila z paskiem nie moze byc zaliczona na konto 
zawodnika zagrywającego. W takim przypadku zawodnik konczy swoje podejście. Wszystkie wbite bile pozostają w 
luzach. Zawodnik wchodzący wtedy do gry deklaruje dowolną bile,  
mając wciąz stól otwarty. Przy otwartym stole wszystkie nieprawidlowo wbite bile pozostają w luzach.  
  
11. Wybór grupy bil 
Wybór grupy bil nigdy nie zostaje określony przy uderzeniu otwierającym, niezaleznie od tego, czy wbite są bile 
jednej, czy obu grup. Stól jest zawsze otwarty bezpośrednio po uderzeniu otwierającym. Grupa bil zostaje określona, 
gdy zawodnik prawidlowo wbije zadeklarowaną bile po uderzeniu otwierającym.  
 
12. Prawidlowe uderzenie ( definicja ) 
Przy wszystkich uderzeniach, z wyjątkiem uderzenia otwierającego i gdy stól jest otwarty,
 zawodnik musi najpierw 
trafic bile swojej grupy i nastepnie (1) wbic bile kolorową albo (2) bialą lub dowolną kolorową bile doprowadzic do 
bandy. Uwaga: dozwolone jest granie na wlasną bile przez bande,
 jednak po zetknieciu bialej z kolorową albo bila 
kolorowa musi wpaśc do luzy albo biala lub kolorowa musi dojśc do bandy.  
 
13. Gra bezpieczna 
Jeśli zawodnik po wbiciu wlasnej bili chce ze wzgledów taktycznych zakonczyc podejście, przed uderzeniem musi 
zglosic gre bezpieczną ( gre na odstawną ). Gra bezpieczna jest traktowana jako uderzenie prawidlowe. Jeśli 
zawodnik podczas uderzenia bezpiecznego chce wbic bile,
 musi przed uderzeniem zadeklarowac swojemu 
przeciwnikowi gre bezpieczną. Jeśli tego nie uczyni i wbije wlasną bile, musi kontynuowac podejście. Wszystkie 
bile, wbite podczas zagrania na odstawną, pozostają w luzach.  
 
14. Punktacja 
Zawodnik tak dlugo kontynuuje swoje podejście, dopóki nie powiedzie mu sie próba wbicia zadeklarowanej bili 
swojej grupy w prawidlowym uderzeniu. Po wbiciu wszystkich bil swojej grupy zawodnik moze grac bile z numerem 8.
  
15. Kary po faulu 
Przeciwnik ma mozliwośc poprawienia pozycji bialej bili na calym stole, nie ma konieczności gry z bazy z wyjątkiem 
faulu w uderzeniu otwierającym. Zasada ta zapobiega graniu celowych fauli, mogących przynieśc straty 
przeciwnikowi. Przy poprawianiu pozycji bialej na calym stole zawodnik moze ustawiac bialą bile za pomocą reki lub 
dowolnej cześci kija, z kapką wlącznie, w dowolnym punkcie stolu, w razie potrzeby wiecej niz raz. Jeśli biala jest juz 
ustawiona w pozycji do gry, kazde jej dotkniecie, które nie jest prawidlowym uderzeniem, traktowane jest jako faul. 
 
16. Uderzenia kombinowane 
Uderzenia kombinowane są dozwolone, jednak bila z numerem 8 nie moze byc grana jako pierwsza, z wyjątkiem 
zagrania przy otwartym stole.  
 
17. Nieprawidlowo wbite bile 
Bila jest wbita nieprawidlowo wtedy, gdy albo (1) podczas uderzenia popelniony zostanie faul albo (2) nie zostanie 
zrealizowana deklaracja bili i luzy albo (3) przed uderzeniem zadeklarowano gre na odstawną. Nieprawidlowo wbite 
bile pozostają w luzach.  
 
18. Bile kolorowe wybite poza stól 
Jeśli bila kolorowa zostanie wybita poza stól, jest to faul i podejście danego zawodnika konczy sie. Jeśli ze stolu 
zostanie wybita bila z numerem 8, partia jest przegrana. Wszystkie wybite ze stolu bile ustawiane są ponownie na 
linii powrotów, w kolejności numerów.  
 
19. Zagrywanie bili z numerem 8 
Kiedy zagrywana jest bila z numerem 8, popelnienie faulu lub wbicie bialej nie oznacza przegrania partii, chyba ze 
bila z numerem 8 wpadnie do dowolnej luzy lub zostanie wybita poza stól. Zawodnik wchodzący do gry ma prawo 
poprawienia pozycji bialej na calym stole.  
 
20. Przegranie partii 
Zawodnik przegrywa partie, jeśli zajdzie jeden z nizej wymienionych przypadków:  
 
Popelni faul w uderzeniu, w którym wbil bile z numerem 8 ( wyjątek: patrz wbicie bili z numerem 8 przy uderzeniu 
otwierającym )  
 
Bile z numerem 8 wbije w jednym uderzeniu z ostatnią bilą kolorową. 
 
Bile z numerem 8 wybije poza stól. 
 
Bile z numerem 8 wbije do innej luzy niz deklarowana. 
 
Wbije bile z numerem 8, zanim uzyska prawo do jej zagrywania. 
 
Uwaga: wszelkie zastrzezenia muszą byc wyjaśnione przed nastepnym uderzeniem, inaczej uznane zostaną za 
niebyle.   21. Sytuacja patowa 
Jeśli po trzech kolejno po sobie nastepujących uderzeniach obu zawodników ( razem po sześciu uderzeniach ) staje 
sie jasne, ze zaden z zawodników nie podejmuje powaznej próby odniesienia zwyciestwa ( decyduje tu ocena 
sedziego ), poniewaz inne zagranie moze prowadzic do przegrania partii, partie zaczyna sie od początku, przy czym 
rozpoczyna zawodnik, który rozpoczynal przerwaną partie. Uwaga: Trzy kolejne faule nie oznaczają przegrania 
partii.